1. Üldtingimused

1.1 Müügitingimused kehtivad Softair.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Topweb OÜ (edaspidi softair.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2 Softair.ee kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
1.3 Softair.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse softair.ee veebilehel.

  1. Müügilepingu jõustumine

2.1 Softair.ee müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.
2.2 Softair.ee ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Topweb OÜ arvelduskontole.
2.3 Softair.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

  1. Hinnad

3.1 Kõik Softair.ee veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
3.2 Softair.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
3.3 Softair.ee jätab endale õiguse tühistada süsteemi vigadest tulenevad ebakorrektsete hindadega tellimused.

  1. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

4.1 Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: makse krediit- või deebetkaardiga läbi ESTO makseplatvormi või ülekandega Topweb OÜ pangakontole EE222200221070467342. Makseid võetakse vastu eurodes.
4.2 Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
4.3 Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.
4.4 Tellides kaupasid, millel on 18+ vanusepiirang, on klient kohustatud tellimuse kinnitamisel tõendama oma vanust id-kaardiga.

  1. Kohaletoimetamine

5.1 Laos olevad kaubad komplekteeritakse ning saadetakse välja hiljemalt järgmisel tööpäeval peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist).
5.2 Järeltellimisel kaubad komplekteeritakse ning saadetakse välja 2-4 nädala jooksul peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist).
5.3 Juhul kui tellimuses on nii laos olevaid kui ka järeltellimisel kaupasid saadetakse kogu tellimus korraga välja 2-4 nädala jooksul peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist).
5.4 Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama softair.ee´d koheselt enne kauba kohaletoomist.
5.5 Softair.ee on kohustatud klienti koheselt teavitama kui ilmneb asjaolusid, et Ostutingimuste punkte 5.1-5.3 ei ole võimalik korrektselt täita.
5.6 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Softair.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

  1. Tagastamisõigus

6.1 Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
6.2 Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.
6.3 Kauba tagastamisel tuleb esitada ostuarve.
6.4 Kauba tagastamiskulud kannab klient (max. 10€, VÕS §194 lg 4), välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
6.5 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil softair@softair.ee 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning tagastuse põhjust.
6.6 Raha tagastatud kauba eest tagastatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
6.7 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe Kasutamistingimuste punktides 6.1. – 6.3. toodud tingimustele, siis raha kliendile ei tagastata ning tagastatud toode jääb poe omaniku juurde hoiule.
6.8 Kauba tagastamiseks saab kasutada järgmisi võimalusi:
1) Tuua kaup Softair.ee kauplusesse Tallinnas aadressil Kesk-Sõjemäe 2
2) Saata kaup Softair.ee-le Smartposti/Omniva Peetri Keskuse pakiautomaati. Kontakt nr 5649 5555.
3) Saata kaup Topweb OÜ-le Rae postkontorisse või kulleriga aadressile Topweb OÜ, Kesk-Sõjamäe 2, 11415, Tallinn. Kontakt 5649 5555.

  1. Pretensioonide esitamise kord

7.1 Vastavalt Võlaõigusseadusele on tarbijal õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
7.2 Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama softair.ee´d probleemist e-posti aadressil softair@softair.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.
7.3 Softair.ee ei vastuta:
Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest.
Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel.
Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

  1. Vastutus ja vääramatud jõud

8.1 Softair.ee vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab softair.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2 Softair.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida softair.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

  1. Privaatsus

9.1 Softair.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku softair.ee´le enda isikuandmete töötlemiseks.
9.2 Softair.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

  1. Muud tingimused

10.1 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Tarbijakaitseameti veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm on leitav vajutades järgmsel lingil: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Softair.ee-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.